Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/74

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


EL MESTRE


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key c \major
 \time 6/8
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #1
}
 
\score {
 \relative a' {
  \global
  a8^\markup{\italic Moderat} b c a4 g8
  \bar"||" \time 3/8
  e4 e8 \break
  \time 6/8 
  a8 b c a4 g8
  \bar"||" \time 3/8
  e4.
  \bar"||" \time 6/8
  d8 e cis d4 f8
  \time 3/8
  g4 g8
  \bar"||" \time 6/8
  a8 b c a8. g16( f8)
  \bar"||" \time 3/8
  e4\fermata d8 \break
  e8 g16[ f] e[ d]
  e8 c d
  e g16 f e d \break
  e8 c d
  e8 c d
  e4\fermata a8
  c8 b gis \break
  e8 g f
  e8 g16 g f f
  e4.\fermata
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  El pa -- re i la ma -- re
  no'm te -- nen si -- nó_a mi,
  me fan a -- nar_a l'es -- co -- la
  a_a -- pen -- dre de lle -- gî.
  Més, ai! a -- ra tom
  pa -- tan -- tom xi -- ri -- bi -- ri -- cle -- na,
  tum -- pe -- na tum -- pí.
  Més, ai! a -- ra tom
  pa -- tan -- tom xi -- ri -- bi -- ri -- clon.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}