Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/88

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
LA NINA ENCANTADA


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key c \major
 \time 3/4
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #1
 \override TupletBracket #'bracket-visibility = ##f
}
 
\score {
 \relative a' {
  \global
  r4 r g8. fis16
  e4 a \once \override Stem #'neutral-direction = #-1 b8. c16 \break
  b4 a g8. fis16
  e4 a \once \override Stem #'neutral-direction = #-1 b8. c16
  b4 a g8. fis16 \break
  a4 g g8. fis16
  e4 c \times 2/3 {d8^\( e f\)}
  e2 \times 2/3 {e8^\( f g\)}
  e4 g g8. fis16
  e4 c \times 2/3 {d8^\( e f\)}
  e4.^\fermata r8
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  A -- quí dalt a la mon -- ta -- nya,
  a -- quí dalt a la mon -- ta -- nya
  n'hi ha -- vi -- a_u -- na font vi -- va.
  Vi -- va l'a -- mor, 
  vi -- va l'a -- mor, 
  que l'a -- mor vi -- va!
  vi -- va l'a -- mor!
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
Aquí dalt a la montanya
n'hi havia una font viva.