Pàgina:Cansons de la terra (1867).djvu/6

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


També reproduhim, á seguiment del que acabém de dir, una carta del conegut y aplaudit mestre compositor Sr. En Francisco A. Barbieri pera ferli constar que agrahím sa enhorabona y per fer mes públich cert concell que dona als compositors catalans, concell que naltres ja estém cansats de donarlo á tants quants n' hem conegut y coneixém.

Veuse aqui ara la carta d' En V. Balaguer.


Sr. D. Francesch Pelay Briz.

Avinyò (Provenza) 18 de Desembre de 1866.

Si ab no poca satisfacciò , mon amich , he rebut l' exemplar de las Cansons de la terra que ha tingut á be enviarme , ab gran plaher , ab gran contentament l' he llegit.

De tot mon cor li dono las gracias per l' envio del llibre , pus assó m' ha probat que encara hi ha en eixa terra,

 may com avuy al cor y als ulls hemosa,

fidels y consoladors amichs que 's recordan del pobre Trovador de Montserrat, á qui ja hi ha temps que negra sort porta errant per terras estrangeras, lo cor ple de dol y d' anyoransa de sa patria, de sas llars, de sa familia!

Y gracias li dono tambè per haverme procurat lo delitòs plaher de sa lectura. Aqueixas cansons han vingut á portar com un rich perfum de la terra á la