Pàgina:Chronica o comentaris del rey en Jacme primer (1873).djvu/13

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Sagristá de Lleyda «lo qui fou després Bisbe de Hosca». (Crònica § 489.) Aquest individuo era Jaume Caroca bisbe electe de Hosca en 1273 y consagrat en 1274.
 Fora de desitjar que l'estudi seriós de la Cronica Reyal, començat casi unicament pels estrangers, trobés en nostre terra continuadors devots per acabarlo com se mereix; a n'aquest fí y per ajudarhi ab totes nostres forces, havem fet l'inventari dels noms personals y geográfichs de la Cronica, que publicarem apart per no engroxir excessivament aquest llibre, ja voluminós; y també havem reunit totes les noticies que ens han arribat sobre les versions, codechs y edicions de la Cronica Reyal en la següent:

BIBLIOGRAFIA


SIGLE XIV


 La base des l'estudi bibliográfich de nostra Cronica, fora d'alguna noticia del codex primitiu en catalá que cita Marsili en sa introducció com existent en lo Arxiu Reyal ac in erchivis domus regiæ ad perpetuam suæ felicitatis memoriam reposita. La tradició l'ha suposat existent en la llibrería del Monestir de Poblet, d'ahont hauría sigut sustret per l'Arquebisbe Marca per los anys de 1644 a 1651.
 Lo primer que parlá de la sustracció del manuscrit original, atribuída a Marca fou lo Abat de Poblet Dn. Baltasar Sayol (1716—1720) en sa manuscrita «Historia de las