Pàgina:Chronik des edlen en Ramon Muntaner (1844).djvu/217

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


CAPITOL CI.
Com lo senyor rey en Pere apres desser partida la regina e els infants dellibera de no partir de Barcelona tro hagues noues de madona la regina e dels infants, las quals hach hagudes en breu.

Com madona la regina e els infants hagren feyta vela de Barcelona, lo senyor rey de Mallorques estech VIII jorns despuix ab lo senyor rey Darago, e els richs homens e barons tuyt. E lo senyor rey de Mallorques passats los vuyt jorns pres comiat del senyor rey Darago e tornassen a Perpenya, e ab ell anassen lo compte de Ampuries e en Dalmau de Rocaberti, perço com son sos vehins. E apres quells sen foren anats, axi mateix sen anaren tots los richs homens de Cathalunya e Darago; e lo senyor rey romas en Barcelona, que son cor se posa, que no sen partis que no sabes noues de madona la regina e dels infants. E axiu compli, que ya hauets entes dauant, com hach noues per dos lenys armats. Si que tantost ell ne escriui al senyor rey de Mallorques e a tots sos richs homens de son regne, e a les ciutats e regnes, perço quen fessen professons en lloassen Deus.


CAPITOL CII.
Com lo senyor rey Darago e lo rey en Sanxo de Castella hagren vistes, en les quals volch saber lo senyor rey Darago lenteniment del rey en Sanxo; lo qual fo, dajudarli contra tot hom del mon.

E com lo senyor rey hach haudes aquestes bones noues, ell ana vesitant sos regnes, e anas veure ab son nabot lo rey de Castella quil trames a pregar, com sabe que fo en Arago, ques vaessen. E axis feu, ques vaeren ensemps a Farisa, e lla fo gran festa de la hu e del altre: e asenyaladament lo rey de Castella feu gran goig e gran alegre de son auonclo.