Pàgina:Chronik des edlen en Ramon Muntaner (1844).djvu/370

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


pau no poch endreçar ques faes entre lo rey Carles son sogre e lo rey Fraderich son frare, ans sen torna en Cathalunya: de que les gents hagren plaer gran, com Deus lach tornat sa e saul; e madona la regina atre tal.

E axi lexar vos he a parlar dels feyts de Sicilia, e tornar vos he a parlar del rey en Ferrando de Castella qui per son mal consell desafia lo senyor rey Darago, com les paus foren feytes del rey Carles, no ana llonch temps auant.

E alcuns diran: com se passa en Muntaner axi sumariament daquests feyts? e si a mi ho deyen, yo diria, que paraules hi ha que no han respost.


CAPITOL CLXXXVII.
Com la guerra torna del senyor rey en Iacme Darago e lo rey en Ferrando de Castella; e com linfant en Pere entra en Castella ab gran poder e assatia la ciutat de Lleo; e lo senyor rey en Iacme dellibera entrar per lo regne de Murcia per mar e per terra.

E com lo senyor rey Darago se posa en cor dels desafiaments que lo rey de Castella li hach tramesos, donasen gran onta e dix, que mester era, quel ne faes penedir. E mana al senyor infant en Pere, que saparellas ab mil caualls armats e ab L milia almugauers, e que pensas dentrar en Castella, e que entras per Arago, e ell entraria per lo regne de Murcia axi mateix ab gran poder. Queus en faria moltes noues? que axi com lo senyor rey ho dicta, axis compli. Quel senyor infant en Pere entra be ab mil caualls armats de Cathalans e Daragonesos en Castella, e be ab L milia homens de peu. E entra be IX jornades en Castella, axi que assatia la ciutat de Lleo e hi traygue ab trebuchs.

E axi lexar vos he estar lo senyor infant en Pere qui te assatiada la ciutat de Lleo, que es be dintre Castella a VIII jornades de Arago, e tornar vos he a parlar del senyor rey Darago qui sen entra en lo regne de Murcia ab gran gent, e per mar e per terra ell entra.