Pàgina:Chronik des edlen en Ramon Muntaner (1844).djvu/433

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


celler e mestre racional de la host: e los escriuans tots aquells de la host estauen tostemps ab mi, si que nul temps nul hom no sabia de la host neguna hora per nombre, quants erem, mas yo solament: e yo tenia per escrit cascu, per quants caualls armats ne alforrats prenia, e dels homens dapeu atre tal, si que ab lo meu libre sauien a partir les caualcades, e yo hauia les quintes daquelles, axi de mar com de terra. E encara tenia yo lo sagell de la companya, que tantost com lo cesar fo mort e en Berenguer Dentença pres, feu fer la companya un gran sagell en que era lo beneuyrat senct Iordi, e les lletres deyen axi: sagell de la host dels Franchs que regnen lo regne de Macedonia. E axi tota hora fo Galipol cap daquella companya, ço es a saber VII anys quel tinguem depuix lo cesar fo mort: e los V anys vixquem de renadiu, que hanch res no sembram ne plantam ne cauam.

E com tota la companya fo a Galipol, la sort vench sobre mi, que yo romangues guardar Galipol e les dones e els infants e tot ço de la companya; e quem lexassen CC homens darmes dapeu e XX homens a cauall de ma companya. E fo ordonat, quem donassen lo terç de la quinta de ço que guanyarien, e laltre terç se partis per aquells que ab mi romandrien, e laltre terç hagues en Rochafort.


CAPITOL CCXXVI.
Com la companya se parti per combatres ab los Alans, e hagren mort Gircon llur cap, e abatudes les sues senyeres, e mortes les sues gents; e ço que esdeuench a un caualler dels Alans per raho de lliurar sa muller de la companya.

E axi ab la gracia de Deus la host pensa dexir de Galipol, e tota hora hauia be XII jornades, lla hon los Alans eren en la terra del emperador de Lantzaura. E si negu me demana la quinta com se partia, axi que CC homens qui deuien romandre ab mi a Galipol naguessen lo terç, yous dich, que perços feya, com no trobauem negu qui volgues romandre. Queus dire? que de nuyt sen