Pàgina:Chronik des edlen en Ramon Muntaner (1844).djvu/470

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


CAPITOL CCXLIII.
Com mort en Berenguer Estanyol lo senyor rey de Sicilia trames a la companya per linfant Manfre Nalfonso Fraderich fill seu; e com mort linfant Manfre juraren per cap e per senyor Nalfonso Fraderich, e li fo donoda per muller la filla de micer Bonifaci de Verona.

E per auant en Berenguer Estanyol muri de malautia, e axi ells trameteren en Sicilia al senyor rey, quels trametes regidor. E lo senyor rey feu se venir de Cathalunya son fill Nalfonso Fraderich que nodria ab lo senyor rey Darago, e de Cathalunya ell sen mena companya de cauallers e de fills de cauallers e daltra gent. E de Barcelona vench en Sicilia, e fon gran goig al senyor son pare, com lo vae tant gran e de tant bell tayll; e apareyllal molt be, e ab X galees trames lo a la companya per cap e per major per part del senyor rey Manfre. E com foren a la companya, aquells de la companya foren ne molt alegres, e reberen lo ab gran honor. E ell regels els senyoreja, e fa encara molt sauiament e bona.

E no ana a molt de temps, que linfant Manfre muri. E axi lo senyor rey trames los a dir, que puys linfant Manfre era mort, que de aqui auant tenguessen per cap e per major Nalfonso Fraderich. E aquells foren ne molt pagats, e tantost percassaren li muller, e donaren li per muller la filla de micer Bonifaci de Verona, a qui era romas tot ço que micer Bonifaci hauia, ço es la terça part de la ciutat e de la vila e de la illa de Negrepont, e be XIII castells en la terra ferma el ducat de Tenes. E axi hach aquesta donzella per muller, qui fo la filla daquest noble hom, qui fo lo pus saui e lo pus cortes rich hom que creu que hanch naixques. E per la sua bonesa vos comptare lo bon duch de Tenes quina honor li feu. E axi Nalfonso Fraderich hach per muller aquesta gentil dona qui es de pare e de mare dels nobles homens de sanch qui sien en Lombardia: e de la mare qui fo muller de micer Bonifaci, fo filla dels nobles homens de la Morea; e per la muller hach micer Bonifaci la terça part de Negrepont. E daquesta dona hach