Pàgina:Chronik des edlen en Ramon Muntaner (1844).djvu/585

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


CAPITOL CCXCVIII.
Com apres dauer reebuda la corona del reyalme un seti molt rich fonch feyt al senyor rey Namfos, en que sech ab sos richs homens e cauallers, e hi cantaren en Romaset e en Comi iutglars.

 E com lo senyor rey e tuyt hagren menjat en lo palau reyal, fo feyt un seti molt rich e honrrat al senyor rey e als arquebisbes, axi ab ell com sigueren a la taula. E lo senyor rey ab la corona en la testa, axi com auia segut a la taula, e ab lo pom a la ma dreta e ab la verga en la ma sinistra lleuas de la taula e vench siure al dit seti el dit palau; e als seus peus entorn dell segren nobles e cauallers e nosaltres ciutadans. E com foren tuyt asseguts, en Romaset iutglar canta altes veus un seruentesch dauant lo senyor rey nouell, quel senyor infant en Pere hach feyt a honor del dit senyor rey: e la sentencia del dit seruentesch era aytal, quel dit senyor infant li dix en aquell, que significaua la corona e el pom e la verga, e segons la significança lo senyor rey que deuia fer. E perço que ho sapiats, vull vos ho dir en summa; mas si pus clar ho volets saber, recorrets al dit seruentesch e lla trobar ho hets pus clar.

 La significança de la corona es aytal, que la corona, que es tota rodona e en rodonea no ha comensament ne fi, significa nostre senyor ver Deus tot poderos, que no hach comensament ne haura fi; e perço com significa Deus tot poderos, la li ha hom posada el cap e no en la mijania ne en los peus, mas en lo cap hon es lenteniment; e perço la memoria deu hauer Deus tot poderos, e qui li vaja lo cor, que ab aquesta corona qui ha presa pusca guanyar la corona de la gloria celestial, lo qual regne es perdurable. E la verga significa justicia que ell deu tenir sobre totes coses; que axi com la verga es llonga e tesa, e la verga bat e castiga, axi la justicia castiga, quels maluats no fassen mal e els bons sen milloren de llurs condicions. E lo pom significa, que axi com ell te lo pom en la ma sua, que los seus regnes te en la ma e en poder seu; e puys Deus los li ha comanats, quels defena e els reja els gouern ab veritat e ab justicia e ab