Pàgina:Comedia del Rey Matarot y la Infanta Tellina o siga Secret de peixar tellines y masa de matar les rates (1809).pdf/15

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
Hua ramblen tot.
Grumet.. Una maña

He pensat que es molt millor,
Que pendensies y batalles
En materia del amor
Pareix cosa de rialles.

Matarot.. Diguesla
Grumet.. Mira Señor

Doña Piula es una dama
Que cuina y bull á Tellina
De mol gran lliñache y fama
Y es la que li pren la orina
Sense ferli alsar la cama.
Aguda com una arista
Y té uns ulls com á cresols
Que hui en lo mercat la vista
Que sol vendre caragols
Y es del temps de la conquista.
Los dos nos volém casar
Yo ya ho tinc tratat així
Y ma promés achudar
A ensillar lo teu rosí
Perque pugues cavalcar.
Si tu et cases en Tellina
Y á mi en Da. Piula em cases