Pàgina:Constitució del Principat d'Andorra.pdf/31

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

Article 62
1. Els consellers i els grups parlamentaris tenen dret d'esmena als projectes i a les proposicions de llei.
2. El Govern podrà sol.licitar que no es debatin aquelles esmenes que comportin increment de despeses o disminució d'ingressos en relació amb els previstos a la Llei del Pressupost General. El Consell General, per majoria absoluta de la cambra, podrà oposar-se a aquella sol.licitud amb una moció motivada.

Article 63
Aprovada una llei pel Consell General, el síndic general en donarà compte als coprínceps perquè, entre els vuit i quinze dies següents, la sancionin, promulguin i n'ordenin la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.


Capítol III. Dels tractats internacionals

Article 64
1. Els tractats internacionals han d'ésser aprovats pel Consell General per majoria absoluta de la Cambra en els casos següents:
a) Tractats que vinculin l'Estat a una organització internacional.
b) Tractats relatius a la seguretat interior i a la defensa.
c) Tractats relatius al territori d'Andorra.
d) Tractats que afectin els drets fonamentals de la persona regulats al Títol II.
e) Tractats que impliquin la creació de noves obligacions per a la Hisenda Pública.