Pàgina:Crónica del Rey en Pere e dels seus antecessors passats (1885).djvu/116

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


CAPITOL LIX

Com Corali nebot del emperador e del rey Manfre, vench sobre lo rey Carles.S

obre aço lo comu de Pisa e d'altres barons del regne de Cecilia trameteren missatge a Corali qui era nebot del rey Manfre, qui era en Alamanya: que vingues, e que ells li farien la messio de ço que mester hagues, e li ajudarien ab tot llur poder per terra e per mar a cobrar lo regne de Cecilia. Quant Corali hac hagut lo missatge, aparellas ab lo fill del duch d'Estalrich ab cincens cavallers alamanys, e vench per Lombardia tro en la ribera de Genova, a hun port que ha nom Vay prop de Saona, e aqui ana s'en per mar tro en Pisa. Ara lexarem a parlar de Corali e parlarem de Anrich de Castella.

CAPITOL LX

Quant N'Anrich de Castella desafia lo rey Carles e s'en ana a Roma.Q

uant N'Anrich de Castella sabe que Carles hac conquesta la terra de Cecilia e de Pulla, pres comiat del rey de Tunis e ana s'en a Carles, per ço com fe quel fahes senyor de una partida de sa terra que hac conquesta ab lo seu tresor. E quant Carles viu N'Anrich de Castella, feu li molt bell semblant e acollil molt gint, no per tal quel volgue veher james en la terra, mas per ço que james no li tornas ço que havia manllevat. E quant vench a cap de hun gran temps que N'Anrich hac stat en la cort del rey Carles, e viu que Carles no li donava negun recapte, parla ab Carles e dix li:

 «Senyor, be es ver que yo havia en la ciutat de Genova aytant tresor, lo qual yom havia guanyat ab lo rey de Tunis;