Pàgina:Crónica del Rey en Pere e dels seus antecessors passats (1885).djvu/228

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


que li playa. Ab tant, lo castella vench devant lo rey e agenollas a sos peus, e besa li les mans, e ell feu lo asseure prop si.

 «Senyor, dix lo castella, be es ver, e vos sabets ho be, que En Johan Nuniez es senyor nostre; e lexa esta ciutat e lo castell en nostra fe, e que li ho deguessem salvar e guardar mentre que poguessem; e que havriem breument socos d'ell e del rey de França. E vos, senyor, sabets l'estament de la ciutat axi be com nos mateix, que no us en poriem mentir de res. Mas pregam a la vostra Altea, per salvar nostra fe, quens lexets trametre a'n Johan Nuniez, e que li façam assaber lo fet de la ciutat; e si d'aci a quinze jorns nos ha donat consell d'on nos puxam retenir la ciutat, fem vos assaber que us llivrarem la ciutat e lo castell. -Certes, dix lo rey, plau me ço que deyts; mas yo vull que missatgers meus vayen ab los vostres, e que oyen e enterten ço que vostres missatgers diran a'n Johan Nuniez, e la resposta quel dit Johan los fara; e jurar mets sobrels quatre Evangelis: que no parlaran los vostres missatgers ab null hom, si no y son los meus, o en tal manera que ells ho oyen; e al tornar que farets en la ciutat, que vendrets abans a mi, e direts me tot ço que En Johan Nuniez vos aura dit. E aço dar mets bons ostatges, vint cavallers o altres bons homens de la ciutat. E quant serets tornats a mi, si us ne volrets tornar en la ciutat, que u puxats fer, en aquell estament que ara erets; e si us en volets venir ab mi, que u façats. E hagam terme, tro il jorn de Sent Miquel».
 Sobre aço los ostatgers vengueren en poder del rey, e los missatgers se apparellaren de anar lla hon En Johan Nuniez era, ço es en Navarra. E dixeren li l'estament de la ciutat de Albarizi; e com era mort lo castella e d'altra gent, per fet d'armes; e que no y ha vianda deu jorns, e que jas havien menjat los cavalls els rocins, e jas menjaven los huns als altres; e aço sabia be lo rey.
 En Johan Nuniez respos los: que no podia donar altre consell; mas que u fessen axi com semblant los fos; e si veyen ques poguessen tenir, que u fessen; si no, que ho fessen al millor que semblant los fos, e que salvarien llur fe; e que be veya qu'ells s'eren be capdellats axi com a bons vassalls e lleals.