Pàgina:Crónica del Rey en Pere e dels seus antecessors passats (1885).djvu/234

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Genoves, fets apparellar aquestes vint e huyt galeres qui son aci en Napols. E yo fas be comte que, ab aquest meu leny que es de xixanta rems, desbaratarem totes les barques e los lenys sotils; e les vint e huyt galeres vostres desbarataran les llurs vint. -Certes, dix lo princep vos deyts be».
 Ab tant lo princep feu manament a son almirall que fes armar les galeres e apparellar al mils que pogues; e lo almirall feu ho aytantost, axi com lo princep ho hac manat; mas los gaberes de Napols no volien entrar en les galeres.

CAPITOL CXXIII

Com l'almirall del rey d'Arago hac consell ab sa gent qual via fahesen.Q

uant la armada del rey de Arago e de Cecilia fo partida del cap de Salern, feu la via de huna ylla qui es assats prop de Napols, qui ha nom Capri; e aqui la armada se atura tota la nit. E lo almirall hac de consell ab sa gent de la armada: que al mati fessen la via de Baya, hun port qui es de lla Napols, e si la armada de Napols los exia, ques combatessen ab ells, e si nols exia, ques mesesen en mar e que fessen semblant que s'en anassen vers Cecilia, e puix, la nit, que fessen la via de huna ylla de Ponça que es assats prop de Gayeta, e aqui que esperassen la armada de Prohença e de Pisa, e ques combatessen ab ella.

CAPITOL CXXIV

Quant la armada del rey d'Arago passa d'avant Napols, e aço fo en lo mes de juny, en l'any 1284.Q

uant vench lendema mati, que hagueren hagut aquest consell e tuyt lo tingueren per bo, partiren de aqui; e passaren devant Napols. E l'armada nols exi, que les gents nos volien recollir ne entrar en les galeres; e deyen que, si lo princep no y entrava ab sos cavallers, que ja no y entrarien.