Pàgina:Crónica del Rey en Pere e dels seus antecessors passats (1885).djvu/236

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


entren en les galeres; que tota la ribera de Napols resplendeix axi com si era jorn, de les grans llums, e dels elms febrits que y son, e dels homens armats ques recullen en les galeres».
 E quant lo comit de la barcha hac dit aço, l'almirall se parti de aqui ab tota sa armada; e feren la via de Castellamar, qui es de lla Napols vers llevant, tot cubertament; que no volch fer la via de Napols, per tal quel sol nols donas en la cara. Aço fo, en lo mes de juny, en lo any de Nostre Senyor 1284.

CAPITOL CXXV

Com lo princep ab sos cavallers muntaren en les sues galeres e feren la via de les galeres del rey d'Arago.Q

uant lo princep viu que les galeres del rey d'Arago e de Cecilia passaven devant Napols e que demanaven batalla, ell, son cos tot armat, munta en huna galera e mana: que tot hom que son amich fos, que vengues apres d'ell. Quant los cavallers els barons qui ab ell eren e les altres gents veren quel princep s'era recollit en huna de les galeres, cascuns al mils que pogueren recolliren se en les galeres ab llurs armes, tants que totes les galeres eren plenes de cavallers e de gents d'armes que no n'i podien pus cabre. E en aquella galera hon lo princep era havia molts comtes, e molts barons honrats, e molts cavallers francesos e pullesos, tants que a penes podien cabre en la galera. E quant foren tuyt recollits, partiren se de la ciutat de Napols ab gran alegria e ab gran gatzara de trompes e d'altres esturments; e feren la via de la armada del rey d'Arago e de Cecilia.