Pàgina:Crónica del Rey en Pere e dels seus antecessors passats (1885).djvu/75

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


CAPITOL XXXIII

Dels companyons que mena ab si En Guillem de Moncada.E

n Guillem de Moncada mena ab si per companyons e per capdelladors de sa companya, hun comanador molt honrat, En Guillem de Sent Marti, En Guillem de Cervello e En Ramon Alamany, e En Guillem de Clarmunt, e N'Uch de Mataplana, En Guillem de Sent Vicens, e En Ramon de Belloch, e En Berenguer de Centeylles, e En Guillem de Palafols, e En Berenguer de Senta Eugenia. Tots aquests que us he nomenats eren comanadors e honrats homens de Catalunya.

CAPITOL XXXIV

Com lo rey En Jaume de Arago se recolli ab tota sa ost per passar a Mallorques.Q

uant vench lo Pastor, tots los lenys e les tarides foren fetes e aparellades de varar, e lo bescuyt fo fet, e totes les altres coses aparellades, vararen los lenys, e carregaren, per tota la ribera, de tot ço que mester los fo, e pux anaren s'en al port de Tarragona que ha nom Salou; e aqui tots los navilis se ajustaren. E quant vench a sancta Maria de agost, lo rey fo vengut ab tots sos cavallers de Arago, e ab tots sos barons de Catalunya e foren ajustats a Tarragona, et a Salou aparellats de recollir, e les naus e los xelandrins els lenys e les tarides foren stablides e carregades de bescuyt e de farina e de civada e de carn e de formatges e de vi e d'aygua, e les stablies dels cavalls foren aparellades, lo rey mana que tuyt recullissen los cavalls e llurs coses e que s'en pensassen de anar.