Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/87

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


mal consell! heu fuy en mal punct nat! heu hay perduda ma terra! — E lendema mati lo dit rey En Sancho feu resposta al dit Pere March, e feuli saber que era ver que ell havia proposat de fer ço que ell li havia escrit; mas quell pregaba que ell li tengues sobre aquests affers totes aquelles bones maneres e obres que pogues, car ell faria tal cosa al rey, que sen tendria per pagat. E sobre aço mijançan lo dit En Pere March, lo dit rey En Sancho trames al dit rey En Jaume qui era en Valencia sos missatgers qui partiren de Copliure en una galea. E foren los dits missatgers lo noble En Guillerm de Canet e En Nicolau de Sanct-Just thesorer seu. E avengueren tots llurs affers benignament ab lo dit rey en Jaume, per la qual avinença lo rey de Arago mana corts a Gerona. E aqui vench personalment lo dit rey En Sancho e lo dit rey En Jaume empral de ajuda que li fes, per raho de la conquesta de Sardenya ques devia fer, en la qual entenia tremetre lo infant Nanfos fill primogenit seu e pare nostre. E lo dit rey En Sancho promesli ajuda de xx galeres e quey hyria ab lo infant Nanfos personalment si a ell plahia. E lo dit rey En Jaume acceptali la perfecta de les dites xx galeres, la qual entegrament fon complida; mas no accepta com dix que personalment hi volia anar. E com lo dit infant Nanfos para nostre hac feta la dita conquesta de Serdenya e sen fon tornat en Barcelona, apres algun bon temps, lo dit rey En Sancho, detengut de malaltia, fina sos dies en lo castell de Perpinya.

 Cap. 6 E romas en Perpinya un infant appellat Jaume qui fon fill del dit infant En Ferrando e de una noble dona de Larcha e de Clarença que havia per muller, lo qual dit infant En Ferrando era ya passat de aquesta vida. Lo qual infant En Jaume En Ramon Montaner de Valencia aporta de les parts de Romania e menal a Perpinya. E les gents de la terra tenienlo per ver succehidor en lo realme de Mallorques axi com aquell qui era descendent dels Reys passats. E lo dit rey En Jaume avi nostre tantost quel dit rey En Sancho fon mort, mana cort a Leyda; e alli feu disputar lo dret que havia sobre la successio del realme de Mallorques, car alguns deyen quel infant En Jaume fill del dit infant En Ferrando no era ver succehidor. E apres, lo dit rey En Jaume parti de Leyda e