Pàgina:Curial y Güelfa (1901).djvu/551

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
531
taula d'errades
TAULA D'ERRADES
_______________
Pág. Lin.   Diu Ha de dir
4 22 casa cara
7 27 pare frare
8 11 pare frare
9 8 desprendre despendre
9 19 desprendre despendre
14 12 pare frare
16 20 pare frare
29 23 Aperrin A! Perrin
63 5 ço esfrontals ço es, frontals
65 15 bastaua bascaua
95 7 Arta, calla Arta calla
96 5 cuydat cuydats
106 12 queus quens
127 5 present, venint lo vespre present. Venint lo vespre,
128 4 car com anima tant com anima (?)
131 1 ança lança
131 13 efcrebar, escrebat (?)
135 1 veent lo veent
137 11 aonrats aontats
138 24 qui sats que siats
143 29 qui que
146 22 trobariagran trobaria gran
167 23 graciosamente graciosament
169 1 guinyaua ginyaua
172 2 haxes baxes
174 1 fer fet
175 11 mostrat mostras
185 15 aquest aquests
188 12 partir sia partit sia
194 8 dels del
208 11 quyn quiyn
208 24 poch dias pochs dies
210 10 honorablementent honorablement
217 10 era era era
233 29 Caualler Cauallers
242 15 liu haue lin hauien
242 19 sen seu
247 1 perdiga prodiga
247 14 rocordant recordant
249 6 volques volgues
249 21 a la
252 2 los renom lo renom
275 5 roho raho
290 19 en restituirets em restituirets
293 21 non faça nom faça
296 14 defallment defalliment
309 18 perdessem perdessen
314 5 No es tan Curial No es tan curial
317 6 auistant aiustant
319 27 quin quim
322 21 visqueseen visquessen
334 7 disputaren diputaren
350 20 galera galeres
352 23 ser ses