Pàgina:Declaració universal dels drets humans.djvu/4

De Viquitexts
Jump to navigation Jump to search
Aquesta pàgina ha estat validada.Article 18

Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, i la llibertat, individualment o col·lectivament, en públic o en privat, de manifestar la seva religió o creença per mitjà de l'ensenyament, la pràctica, el culte i l'observança.

Article 19

Tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres.

Article 20

 1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques.

 2. Ningú no pot ser obligat a pertànyer a una associació.

Article 21

 1. Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de representants lliurement elegits.

 2. Tota persona té dret, en condicions d'igualtat, a accedir a les funcions públiques del seu país.

 3. La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat de l'Estat; aquesta voluntat ha d'expressar-se mitjançant eleccions autèntiques, que hauran de fer-se periòdicament per sufragi universal i igual i per vot secret o per altre procediment equivalent que garanteixi la llibertat del vot.

Article 22

 Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat social i a obtenir, mitjançant l'esforç nacional i la cooperació internacional, segons l'organització i els recursos de cada país, la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals indispensables per a la seva dignitat i el lliure desenvolupament de la seva personalitat.

Article 23

 1. Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupació, a condicions equitatives i satisfactòries de treball, i a la protecció contra l'atur.

 2. Tota persona, sense cap discriminació, té dret a salari igual per igual treball.

 3. Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i la seva família una existència conforme a la dignitat humana, completada, si cal, amb altres mitjans de protecció social.

 4. Tothom té dret a constituir sindicats per a la defensa dels seus interessos i a afiliar-s'hi.