Pàgina:El virgo de Visanteta y el alcalde de Favara ó El parlar be no costa un pacho (1845).djvu/25

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


¡y a mí ningú em fá una ralla

dins d'este pam de mostacho!!!
 El peix també hiá qui diu,
y es molta la chent que eu créu,
que té llisensia de Deu
pera fotre dins lo riu;
á tót animál, que viu
en ú ó en atre element,
li entra per darrere un vént,
que li fá véla al instant.....
¡y á mí ni em sopla el llevánt,
ni tan siquiera el ponént!!!
 La pusa, la chincha, el póll,
la gamba, el moixó, y el cranc
en lo carrér de la sánc
s'estaquen hasta el chenóll:
fót en cuansevol rastóll
la buixquereta y el tit,
1'áraña, el cúc, el mosquít,
y hasta les plantes que brotén.....
¡y mentres quels atres foten,
tinc que fermeu yo en lo dit!!!!!!
 Pensant en lo meu trebáll
erta, y tiesa com un fús,
m'arranque péls del pasús[1]
com plomes del cúl de un gáll;
¿qué lley, chustisia, o.... caráll
de tót lo mundanál clót
negarme á mí á-soles pót,
cuánt de llibertát se trata,
una cosa tan barata
cóm és...... un cáp de virót?»

  1. Veu grega, que en la nostra llengua vol dir = «carchofa.»