Pàgina:En defensa pròpia (1895).djvu/46

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

conegut en la casa, se vegé obligat a escoltar ma defensa y's feu càrrech complet de ma ignocencia.
 Lo primer colp no havia sortit bé, perquè Déu lo destorbà; més s'hà de confessar qu'havia sigut ben donat. Los agents de policia no hi jugavan tots sols, com no eran sols los soldats romans en la presa de l'Hort de Getsemaní; calia alguna persona amiga que, ben enterada de mos hàbits y costums, aconcellés, triés l'hora y lo punt y dirigís la maniobra infame. Una estona abans havia anat a la porteria un perent meu preguntant si jo havia sortit, cosa molt important perquè 'ls organisadors no donassen lo colp de mall sobre l'enclusa. Mossèn Collell hi era també per un cap, tant se val, però jugava ab més finura y diplomacia. Tres hores abans me féu escriure per un religiós amich dihentme que passés per sa celda aviat. Jo, sabent que prop d'ella hi havia algú més, mal-fiantmen, me'n excusí. Veyent aquest camí tancat, se'n obrí un altre. Se valgué d'un metge amich nostre, fentme donar un avís de que, per una grave necessitat, m'esperava en sa casa a les tres de la tarde. Axò era senzillament perquè jo no hi faltés: ell hauria sortit de tras cortina ab la nova de que a les quatre anava a ser pres ignominiosament, més oferintme com arca de salvació l'anada a Vich, en sa companyia, qu'era'l desideratum de tols ells.
 S'havia parada, gracies a Déu, la primera falconada, més era de teme la segona, y jo quedava en capella, puix l'orde era gubernativa y no s'havia de revocar tant fàcilment. En efecte, a les onze de la nit havia de tenir segona visita de l'agent, que jo hauria hagut de seguir, de grat o per força, sense que rahons ni defenses hi valguessen. Més Déu m'havia feta la mercè d'escudarme altra vegada, fent perlar una estona abans al señor D. Joseph Guillén, qui, sense haverme vist may, feu conexe tot seguit la veritat y parlar a favor meu al senyor Governador, cabalment quan amichs de tota la vida y perents estimats se'm venian traidorament per menos de trenta diners.