Pàgina:Epístola als Pisons.djvu/18

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

— 84 —

de Davo, o Pythias, que ab manyaguería
un talent a Simon va fer saltarli,
ο 'l vell Silen, mestre y company de Baco.
XX.D'argument sossegat sàtyra faula
voldría treure ab art, que tothom ferho
crèures pogués, y ab tot al ensajarho
suhessen molt al treballar sens èxit;
tant l'ordre y bon enllàs ressaltar poden
lo més trivial y conegut assumpto.
XXI.M'apart qu'exits del bosch, jamay los Faunos
expressarse podràn en versos tendres
com faria 'l jovent de nostres plasses
en lo foro educats, mes tampoch sigan
indecents ni grossers en ses paraules,
que ofendre pugan caballers, patricis,
y gent acomodada, encar que 'l poble
que anous compra y ciurons los aplaudeixi,
donchs may ab gust s'escoltarà al poeta,
ni rebria per premi la corona.
XXII.Sílaba breu, seguida d'altra llarga
forma 'l vers yàmbich, y es un peu tan ràpit
que va lo nom de trímetro merèxer
per més qu'en ell sis temps iguals s'hi sentin.
Primer tot sol mostrà sa gallardía;
després, més tart, perque hi trobés l'orella
més gravetat, y més suau cadencia,
volgué juntarse ab lo pesat espòndich,
mes sens arribar may per ço a cedirli
segon y quatre lloch que 's reservava.
Ah ¡què pochs yàmbichs trobaràs si 'ls contes
en los versos famosos d'Enni y Acci!
XXIII.Aquell que sos treballs porta a la escena