Pàgina:Fragments de John Ruskin (1901).djvu/6

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no ha estat revisada encara.


6 PROPOSIT ' cions. He procurat, en lo possible, que aquests fragments fossin complets, ds a dir, que tingues- sin ,alor i consistencia propris independentment de les obres de que formen part, i en ells unica- lnent m'ha calgut suprimi.r, en profit de la clare- tat, certes consideracions i digressions que podrien desiar l'atencid del lector de .'assmnpte princi- pal de que tracten. Corn que aqu, est treball ha de deixar forfosament molt incompleta i tallada la configuraci6 general de la sea pensa, he cregut que podria ajudar-me a completarda. i arrodo- nirda I segaent assaig, que incloc a ia d'intro- duccid, escrit baix l'impressi6' de la noticia de la sea mort, i en qual treball me aig proposar-- que no ds poc, per cert --fer una especie de sin- tesi del seu pensament multiforme i fluctuant. La realisacid d'aquest plan ds l'objecte del present olum, i amb aix6 m sembla ha,er dit prou pera adertir al lector de les deficiencies, erros i'acil- lacions que una obra corn aquesta ha de presen- tar. Qelcom rods que una traduccid fragmenta- ria i malestruga i itn estudi superficial mereix en Ruskin. Tot demanant perd6 a la sea ombra per l'atentat comds, espero amb ansia l'arribada de temps mellors que f acin practicable entre nosaltres l'empresa arriscada de traduir les sees obres rods importants, unic medi de presentar sa figura amb aproximacid a sa eritable reMitat, i de reparar ensems la meea ofensa, com f6ra l meu desig.