Pàgina:Instrucció per cultivar l'arrós de secá en las provincias d'España (1831).djvu/7

De Viquitexts
Jump to navigation Jump to search
Aquesta pàgina ha estat validada.


plujas , s' pot igualment criar bé en un terreno en que se li donia una humitat proporcionada per medi dels riegos, del mateix modo que's practica en altras varias plantas y sens necesitat d' estancar aiguas, qu'es lo que tant perjudica á la salut. Esta ha sigut la causa de que en diferents ocasions s' hagia tractat en Valencia y altres provincias del Regne l' cultiu del arrós de secá sens haberse posat en planta tant util pensament fins que, habentse ensajat dos anys ha en l'establiment rural de las Delicias de Sevilla ha tingut un éxit tan felis, com que pot donarse ya una noticia ben ecsacta del cultiu y estraordinari progrés de sos grans.

CULTIU.


 La terra que s'destinia á éll ha de ser de regadiu y de bona cualitat. S' fangará, cavará, ó llaurará dos ó tres voltas deixantla ben fluxa, beneficiada y neta de malas herbas com s' acostuma per sembrar lo blat de moro; y despres s' arreglará é igualará lo terreno ab l' aixada ó d' altra manera y s' entaulará ó distribuirá en sayols ó capsadas, cuadros, feixas ó bancals repartits en parts iguals mes ó menos grans y sempre proporcionats á l' abun­dancia d' aiguas que hi hagia per lo riego, fentse las cor­responents asequias per lo repartiment de ditas aiguas.
 L' época de sembrar aquest arrós varia segons la dife­rencia de climas; pero no s' comensará fins despres de pasats los frets forts, habentse experimentat que tarda mes ó menos en naixer, segons es mes ó menos freda la esta­ció. Per manera que conceptúo deu sembrarse en las provincias meridionals y en las mes fredas en maig y juny, podentse fer algunas sembras tardanas fins á principis de juriol en las ditas provincias meridionals y menos fredas, ab tal que puguia contarse ab lo temps suficient peraque grania y maduria antes de principiar la estació dels frets y aiguas. Antes de sembrar s' posa l' grá en aigua clara,