Pàgina:Instruccions generals sobre'l modo de preservarse del cólera-morbo epidémich (1834).djvu/18

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

no sin massa fort, bebentlo sempre en poca cantitat.

§ I8. Alguns han considerat com á perjudicial l' us del café de 'l té y de la xocolata quant reyna 'l cólera epidémicament; pero si no s' prenen ab excès no poden fer gran mal als que no'ls tenen acotumats; y poden fer bè á aquells que hi estan habituats y'ls usan ab moderació.

Medicamènts.

§ I9. Com ningu dubta que las medicinas presas interiorment obran ab activitat en lo ventréll, y demès parts que concorren per ferse la digestió; tampoch podrá negar que las medicinas presas sens necessitat poden contribuir al desarrotllo del có1era. Aixi deuen evitarse èls medicamènts compostos, y encara que sian sensills son danyosissims èls purgants, en particular 'l cremor de tártaro ó de tartrá, la sal de Madrit, 'l tártaro soluble y demes purgants salins. Tambè fará molt bè qualsevol de no pendrer tónichs y estimulants sino que sia en cas de necessitat absoluta regoneguda per algun facultatiu. Els que pateixen erupcions en la pèll, brians, humor salat, etc. sens febra, èls que tenen llagas y evacuacions que s' han fet habituals, no cuidian de volerlas curar durant l'epidémia; perque á no ser que s' hagian usat las majors precaucions, la supressió