Pàgina:Instruccions generals sobre'l modo de preservarse del cólera-morbo epidémich (1834).djvu/45

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

bè molt profitós en aqueix cas de quedar èl malalt fret y sens pòlsos. Qualsevol podrá ferlo valentse del método seguent. Al costat del llit del colérich se n' hi posa an altre fèt de corda com las mallas d'una xábega, y al demunt una márfaga petita da palla y sos coxíns. Se tè amanida una flassada que se fica al aygua ben calènta, y trasladat ab tot cuydado 'l malalt del primer llit á aqueix segon , se l' embolicará tot deseguida ab la flassada xopada ab l'aygua calènta , y ab una regadora ó cosa sem­blant , se li tirará aygua calènta per tot lo cos, seguint tirantli cada quatre ó cinch minuts, per mès ó menos tèmps, segons la sensació qu' experimentia. Si comensa á suar, cal continuarlo fins que puguia sufrirlo. Si empero li causa molt desfici y neguit será necessari suspendrerlo.

§ 67. Mentres pren aqueix bany deu por­tar los synapismes, y emplastre, y pendrer so­vint xicretas ó escudèlletas de l'infusió calènta de rosellas, taronjina , malvas ó flor de sauch; pero moltas vegadas tenen repugnancia á las begudas calèntas, y en aqueix cas, séls podrá donar aygua fresca. Moltas vegadas se consegueix ab aqueix bany que tornia 'l calor natu­ral á la pèll y que s' fa sentir lo pòls, y pot ser molt útil sangrarlo, y rara vegada danyos, quant antes no se li habia pogut tráurer sanch. Acabat de pendrer el bany se passará al pri­mitiu llit, embolicat ab flassadas molt calèn-