Pàgina:Jochs Florals de Barcelona en 1877.djvu/131

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no ha estat revisada encara.


L' ATLÀNTJDA PRÓLECH Ella era poblada y HoreUcni. governada per rcy» poderonos que ■' apoderaren de Ubia 6n*i Uppii: y dc Europa fina iTir- rcaia.^ M«a aobrevingaereafranateniporal· ytemtrèmnw, y cn I' cspay d* nua nit ï AlMntida {çu cafonuda. Pi.Ar.6 t. llegir en un dels magníBchs díilechs de Plató que Soló anava d cantar lo gran fet gcológich Jcl cnfonzamcnt dc r Atlantida quan In mort per malavcntura nostra geli ses inspiracions abans dc naixc-r, los colors dc la vergonya me surten i la cara y'm sento caure dc les mans mon petit llibre, convensut dc que sols a la escalfor del sol dc firccia poJia cscriurcs, vora les mateixes antigues lonis dc la tradició que les ruincs dels po- bles, r oblit y *1 descrchiment han estroncades. Ara, al trAureï' & llum, veig ab racansa quan sumtuós edifici hauria sortit d' aqueixes hermoses pedres, si haguessen caygut en una ma de mestre, y que hi haurfa terra de sòbresperaixecarhi un roure en 1' endrct ahont he