Pàgina:Jochs Florals de Barcelona en 1900.djvu/69

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no ha estat revisada encara.


maynada per ferli caure la flor. No temau donchs per nostra parla de l'ánima; la política, es á dir la mala política se acabará si á Deu plau; quan s'acabe la mala politica s'acabarán moltes coses, entre elles los oradors graciosos, y quan aquests sien acabats, si no som feliços poch se'n faltará y la llengua catalana, sense aturarse may, seguirá'ls destins que la Providencia li te assenyalats y reflorirá cada any en les ciències y en les arts ab més ufana, ab més amplitut y gallardía fins lo moment en que la lley de la Historia la durá per la má á seure altre cop en lo setial d'or desde ahon se feu sentir un dia, de les quatre parts del mon.
 A la ratlla de les 400 arriben les composicions enviades als Jochs Florals que celebrám. Ja veyeu si ha sigut bona sega. Y com si'ls fets se burlassen dels detractors de nostra llengua, no sembla sinó que'ls poetes y prosistes s'hagen conjurat per demostrar que l'ingeni en les idees y la traça en la forma, s'han anat fent cada dia més esquisit l'un y més justa l'altra. Verament es un fet digne de observació lo de que en tant nombrós aplech de composicions no n'hi haja tal volta deu ahon no s' hi trobe alguna cosa d'apreciable, ahon no s' hi descubresca, quan menos, açó que'ls francesos ne diuen lo saber fer. Poesies literariament dolentes costaria de trobarne; en cambi d'aquelles que posen indecís al jurat n'hi ha moltes, y algunes d'elles de cap de brot. Que facen donchs escarafalls de nostra llengua; los fets responen per ella y la elocuencia dels fets es la mellor revenja y la més brillant apologia que d'ella's puga fer.
 Per fi, una cosa dech fer notar breument, abans de donarvos á conexer lo veredicte: Les noves escoles, ó mellor les noves aspiracions artístiques, les que avuy cerquen la espressió intima del sentiment y la manifestació justa y verdadera de la idea, per medi de la impresió, sometent la forma al pensament, al revés de lo que en algun temps se feya, han portat al certamen obres certament plenes de frescor de joventut y de color. Lo Consistori, qui deu estar deslligat de tot sistema y de tot prejudici y qui te la missió de encaminar aquest concurs anyal en lo sentit de la cultura literària moderna, siguen quines vulguen les formes esternes de l'obra