Pàgina:L'agüelo Pollastre (1859) - facsímil.djvu/3

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


LA TABERNA.
ESCENA I.

 L‘ Agüelo Pollastre, disfrasat, escribint en una tauleta; Cristofòl y Quèlo per alli ro-
dant, Póc despues entren, segons marca el diálogo, els demes personaches. que á son
temps se indicarán. Durant la esena es veu pasar per la porta del fondo chent disfrasá.
 Allí esta també Ròc criat del Pollastre.

POLLASTRE. ¡Cóm crida eixa chent tant loca!...
¡Pero que un rayo em partixca,
si apenes al carrer ixca,
no els fas tancar yo la boca!  (tanca la carta)
TÓFOL. ¿Quí es eixe?
QUÉLO.  Yo no el conec.
TÓFOL. ¿Luego no sabrás tampòc
lo que ha escrit en eixe plec?
QUÉLO. ¡Ya se vé que no!
POLLASTRE.  ¡Ché, Ròc!...
RÓC. ¿Qué mana vosté?
POLL.  Esta asquela,
sinse fer cap de pará,
ves y dúlila á la agüela
que t‘ha dit yo esta vesprá.
RÓC. ¿Té resposta?
POLL.  No te res
mes que fer lo que t‘ha dit.  (sen va Róc.)
Torna pronte.... (Y voré à Inés
si puc peixcarla esta nit.)
¡Tófol!....
TÓFOL.  ¡Pues sí que em coneix!
POLL. ¿Huiso Melilla ha vengut?
TÓFOL. Encara no ha paregut,
pero vindrá ara mateix.
POLL. ¿Tú que saps?
TÓFOL.  ¡Cuant Tófol parla....