Pàgina:L'ingeniós hidalgo Don Quixot de la Mancha (1882).djvu/275

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Capitol XVI. De lo que sucehí al ingeniós hidalgo á l' hostal que ell imaginava esser castell 57
Cap. XVII. Ahont se segueixen los innumerables traballs que lo valent Don Quixot y son taujá escuder Sanxo Pança passaren á l' hostal que per sa desgracia pensá qu' era un castell 61
Cap. XVIII. Ahont se contan los enrahonaments que passá Sanxo Pança ab son senyor Don Quixot ab altres aventuras dignas d'esser contadas 66
Cap. XIX. Dels discrets enrahonaments que Sanxo tenia ab son amo y de l'aventura que li succehi ab un cos mort ab altres famosos fets 70
Cap. XX. De la may vista ni ohida aventura que ab mes poch perill fou acabada per famós cavaller en lo mon, com la que acavá lo valent Don Quixot de la Mancha 74
Cap. XXI. Que parla de l'aventura y rica ganancia del elm de Mambrí ab altres cosas suscehidas á nostre invencible cavaller 81
Cap. XXII. De la llibertat que doná Don Quixot á molts desdixats que á son greu portavan ahont ells no desitjavan pas anar 87
Cap. XXIII. De lo que li succehí al famós Don Quixot á la serra morena, lo que fou una de las mes raras aventuras que en aquesta veritable historia 's contan 93
Cap. XXIV. Ahont se procehix l'aventura de la serra morena 98
Cap. XXV. Que parla de las estranyas cosas que á la serra morena sucehiren al valent cavaller de la Mancha y de la imitació que feu de la penitencia de Beltenebros 103
Cap. XXVI. Ahont se procehixen las finesas que per rahó d' enamorament feu Don Quixot á serra morena 111
Cap. XXVII. Que parla de com sortiren ab son inten lo rector y lo barber ab altres cosas dignas de que sian con totas en aquesta gran historia 116
Cap. XXVIII. Que parla de la original, nova y agradable aventura que al rector y al barber succehí á la mateixa serra morena 125
Cap. XXIX. Que parla del graciós artifici y manya que 's tingué pera treurer á nostre enamorat cavaller de l'asprissima penitencia en que posat s'habia 133
Cap. XXX. Que parla de la discreció de l'hermosa Dorotea y d' altres cosas de molt gust y pasatemps 139
Cap. XXXI. Dels sabrosos enrrahonaments que pasaren entre Don Quixot y Sanxo Pança, son escuder, ab altres fets 144
Cap. XXXII. Que parla de lo que succehí á l' hostal á tota la quadrilla de Don Quixot 149
Cap. XXXIII. Ahont se conta la novela del Curios impertinent 153
Cap. XXXIV. Ahont se segueix la novela del curiós impertinent 163
Cap. XXXV. Que parla de la valenta y descomunal batalla que Don Quixot enprengué ab uns bots de vi negre y ahont també se dona fi á la novela del curiós impertinent 173
Cap. XXXVI. Que parla d'altres estranys fets que á l'hostal succehiren 178
Cap. XXXVII. Ahont se procceheix l'historia de l'infanta Micomicona ab altres graciosas aventuras 183
Cap. XXXVIII. Que parla del curiós discurs que feu Don Quixot sobre las armas y las lletras 188
Cap. XXXIX. Ahont lo captiu conta sa vida y fets 191
Cap. XL. Ahont se procceheix l'historia del captiu 195