Pàgina:La Ballá de San Fransés (1868).djvu/28

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
Donis.  Ara mateix

vorás á molts que s'alarmen.
Ma dit el tio de Carmen
qu'esta nit maten el peix!
Eix' hòme es molt exaltat
y pòrta oculta la brasa!...
Miquèl, anemsen á casa
per tot el apostolát!...
Mira que si fan peixquera
tú ya eres llobarro gròs;
mira qu'et romprán el tòs
y el gamber de la mollera:
mira qu'á vòltes la lley
còbra tot lo que t'atrases;
mira que no vullc que fases
carases en lo Remey.

Micalet. Lo que li han dit, res es sèrt.
Donis. Tú pòts ser ú d'eixos peixos!

yo ú sé per ú d'els mateixos...

Micalet. Qu'está ensomiant despèrt.
Donis. Yo no faria cás d'ell,

si tú tingueres chuí,
si tú em cregueres á mí,
si tú tingueres servell!
T'ha dit mes de mil vegaes
y en varios casos... «chiquillo,
mira qu'això es fer el pillo,
treballa»: tot es debaes!
Tú sempre olént per les cuines
per mes que yo he pedricát
y el dia manco pensát
anirás á Felipines.

Micalet. Pos bueno; desde esta nit

de ser atre tindrá pròba;
vullc mampendre vida nòva,
vullc ser hòme de profit.

Donis. Tens un'atra que t'engòlfa

y es inútil tota pauta,
que cuant yo tòque eixa flauta
tú m'ixes per atra sòlfa:
ya saps qu'am tengut per ella