Pàgina:La Ballá de San Fransés (1868).djvu/30

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
Donis.  Si, fill meu!

D'atre mòdo ofens á Deu
y á tota la sosietat:
qué traus d'anár entre galls
y dònes de mala vida,
ni buscar en la partida
asos, sotes ó cabálls?
Traus tú, sense que m'ofusque,
compromisos que rés valen,
que molts hòmens te señalen
y la chustisia te busque.
Cuánt mes val tindre muller,
fér de tons fills la delisia
y enchamay que la chustisia
no tinga en tú res que fér?
Això es la mèl de romero!
així, cuant hacha ocasió
de dir eixe es un mató
pincho, guapo ó baratero,
tú dirás cantant victòria,
yo no daoseen eixe ball,
yo vixc en lo meu treball!...
Qué tal! això si qu'es glòria!

Micalet. Agüelo, no tinga pòr,

no'l faré abaixar la cara,
que lo que vosté ha dit hara
me s'ha clavát en lo còr!

Donis. Corriente!
Micalet.  A María Crús

la comare, Deu l'ampare.

Donis. No's eixa que vé?
Micalet.  Sí, pare!...

de brasero en l'andalús!...

Donis. T'ha ferit eixa descárrega?

Si sempre en té un colomer;
si es cabás de fematér,
qu'en tots los puestos fá cárrega.