Pàgina:La Llengua catalana (1896).djvu/7

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
Atesa l'importancia indiscutible del discurs que va pronunciar D. Angel Guimerà en l'acte inaugural del corrent curs en aquest Ateneu, s'obre entre'ls seus socis la present suscripció pera publicar una edició econòmica de dit discurs á fi de donarli tota la profusió que pels seus mèrits y ensenyansas se mereix.
Ateneu Barcelonès, I.er de Desembre de 1895. Alcaide Peiró, J.
Aguiló, Isidor
Agustí, R.
Aldrich, A.
Aguilera, Joaquim
Albà, Miquel
Augé, Miquel
Almirall Forasté, J.
Alió, Francisco
Aulestia, Antoni
Andreu y Serra, A.
Audonard, Pau
Abadal, R. de
Alabart, Agustí
Aleu, Andreu
Antich, Joseph
Abella, Joaquim
Aleu, Joseph
Aldabert, Pere
Burjalés, Adolf
Balaguer, Joseph
Biada, Joseph M.ª
Bartrina, Francisco
Borràs, F. de P.
Bertran, Eduard
Buixeres, Vicens
Bori, Pau
Batlle, Emili
Basté Ferrer, Andreu
Bonnin, J.
Brugués, Casimir
Bassegoda, Bonaventura
Batlles, Marian
Brillas, Andreu
Bartrolí,
Buigas Monravà, Gayetà
Borrell, Gabriel
Bofill, Ramon
Brugada, Joseph M.ª
Betés, M.
Bruguera, Joan
Blanch Piera, Joseph
Basté, Santiago
Baladia Soler, F.
Benessat, Frederich
Bordas, Frederich
Bofill, Joseph M.ª
Brosa, Jaume
Casellas, Raimond
Camino, Rosendo M.ª de
Cortés, Joseph
Creixans, E.
Claramunt, Lluis
Casas-Carbó, Joaquim
Cortés, Lluis G.
Calvet, R.
Carner, Jaume
Casades y Gramatxes, P.
Cortada, Alexandre
Cruells, Jaume
Cusí, Manel
Corminas, Enrich
Cahís, Manuel
Calvet, Arnal
Casas, Melcior
Cros, Amadeu


Casals, Paulí
Coll Bofill, Joan
Carrer, Serafí
Cabot Rovira, Joaquim
Comas, Joan
Casas, Ramon
Corominas, J. Bta.
Clarassó, Enric
Castellarnau, Lluís de
Carreras, B.
Cortada, Antoni
Cabot, Emili
Capmany, Narcís
Casas i Font, Francisco
Carbó, A.
Costa, Joan
Company y Molins, Pere
Duran Ventosa, Lluís
Duran, Joaquim
Domenech Estapà, Joseph
Duran Ventosa, Manel
Deas, Rafel
Domenech Montaner, Lluis
Domenech Estapà, Antoni
Dotras, Joseph
Degollada, Eduard
Estrada, Ramon
Escayola, Francisco de P.
Estasén, L.
Font y Torné, Manuel
Fabra, Pompeu
Ferrer, Lluis
Font y Gumà, J.
Fraginals, Cristofol
Fluvià, Joseph
Faraudo, Ramon
Ferrer, Joseph
Font, Ramon
Freixas, Joan
Ferrés, Francisco
Ferrer Puig, Joan
Freixas, Francesch
Font, Victor
Fàbregas, Francisco
Ferrer, Ivo
Fortuny Duran, Alexandre
Ferrer, Enrich
Fonolleda, Jaume
Franquesa y Gomis, Joseph
Fiter e Inglès, Joseph
Gras, Jaume
Gomis, Frederich
Giralt, Joaquim
Gallissà, Antoni
Gaudi, Antoni
Gispert, J. de
Garriga Massó, J.
Güell, Eusebi
Gubern, Joan
Golorons, Carles
Gener, Pompeu
Gosé, Francisco
Gassol, Joseph L. de
Gussiñer, Joaquim
Gili, Joseph
Galbany, Joseph


Garriga, Francisco
González, Joan
Gay, Joan
Golorons, Eugeni
Girona, Ignaci
Gay, Joseph
Givanel, Joan
Graner, Lluis
Gustà, Joaquim M.ª
Homs y Parellada, Joaquim
Hernández, Manuel
Iturralde, Antoni
Iglesias, A.
Jaumandreu, Ignaci
Julià, Salvador
Just Xammar
Junoy, Emili
Llagosteca, Lluis
Llusà, Rafel
Llorens, Salvador
Llopis, Manuel
Lluch, Emili
Labarta, Lluis
Llaberia, Francisco
Llobateras y Potet, M.
Llobera, Artur
Llusà, Carles
Llavallol, Joseph
Massó Torrents, J.
Monegal, Trinitat
Manonville, Joseph
Mas y Fontdevila, Arcadi
Moliné y Brasés, Ernest
Millàs Figuerola, A.
Maspons y Labrós, F.
Martí Ballés, Joseph O.
Moragas, Jeroni
Marye, August
Martí Coll, Joseph M.ª
Masriera, J.
Mascaró Capella, Joseph
Maragall, Joan
Matheu, Francesch
Mas, Francesch
Musterós, Albert
Matheu Fornells, Joaquim
Mariezcurrena, Heribert
Millet Pagès, Joan
Mon, Joan
Martín, Avelí
Morera, Enrich
Miret y Sans, Joaquim
Mitjans y Morlans, F.
Mitjans, Bartoméu
Muntañola, Pere
Mas y Miró, Fidel
Mas Yebra, J. Adolf
Millet, Francisco
Nicolau, Antoni
Noguera, Lluis
Noguera, J. M.ª
Oller, Narcís
Oliver, Jaume
Obradors y Benassat
Pijoan, Joan
Pedrerol, Joseph