Pàgina:La Millor raó el trabuc (1859).djvu/18

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no ha estat revisada encara.
Pascualeta.  ¿Com...?
Huisa.   Ya tínc novio segúr...
Pascualeta.  ¡Ah...!
Huisa.   Pa cuan vullgues casarte.
Pascualeta.  Diga, ¿y quí es eixe qu'em vòl?
Huisa.  Un home.... y de mols dines.
Pascualeta.  Nomenel pronte, ¿quí es?
Huisa.  El Só-Pere Nap-y-Cól.
Pascualeta.  ¿Si tia?
Huisa.   Y que te convé.
Pascualeta.  ¿Y això?¿per quína rahó?
Huisa.  ¿Per quina? perque eu dic yo.
Pascualeta.  Préngalo pues p'a vosté;

que vosté está chove, hermosa,
y encá qu'el So-Pere es vell....
no importa, pot vosté en éll
fer una boda famosa.

Huisa.  Poro... si ell á mi no em vòl...!
Pascualeta.  ¡Pos no sap lo qé s'afet!

casats, y en un garvellet,
els podien traure al sòl.

Huisa.  (¡Uf! el negosi s'ampastra.)

¡Chica! fes cás de ta mare.

Pascualeta.  ¡Si no hay mas que la que pare!
Huisa.  Mes yo soc así....
Pascualeta.  Madastra.
Huisa.  Diguesme;¿e'agut ningú

desde qu'estás en lo mon
qu'et vullga mes?

Pasculeta.  Això son

cuentos.

Huisa.   ¿Parla?
Pascualeta.   Tu, tu, tu, tu.
Huisa.  Ya sé yo que Tofolet

y tu vos voleu casar,
¡poro si el puc pesigar...!

Pascualeta.  No mel asuste al pobret,

qu'el vullc tant....

Huisa.  ¡Mare, ó madastra,

vorás si tinc potestat;
que tinc el chermá churat,