Pàgina:La festa del blat (191-).djvu/16

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
46
a. guimerà

oriola Perque calli. Quica!
quica Me vols creure? Entórnaten a ballar, y que se'n vagi.
oriola Ay sí, sí; me n'hi vaig.
jaume Cridantla. Oriola, nó! Oriola! Axugantse una llàgrima.
oriola Adonantsen. Quica: dexèume sola ab aquest home.
quica Ah! Sola ab ell si que no t'hi vuy!
oriola Severa. Anèusen desseguida!
quica Plorant. Ja m'ho pensava, ja, qu'un dia ò altre'm faría la senyora! Anantsen a la cuyna.
oriola A Jaume, acostantli la escudella. Té; té. Y prèntho. Ell va a replicar. Y no'm diguis una paraula, sents?, ni una que no t'ho prenguis.
jaume Es que, Oriola...
oriola Axò de primer; axò. Ell vacila. O me'n vaig desseguida! Que me'n vaig!
jaume Dóna. Beu.
oriola Tot, tot. Axis! Àngela! Y ara dígam tot lo que vulguis, que ja estich contenta.
jaume Sí: y que t'ho diré depressa, perquè allà toquen.
oriola Que toquin. Té, m'hi assech.
jaume Donchs, he vingut perque aquesta matinada, quan t'has compadit de mí a la font, no he pogut dirte quant t'ho agrahía. Y, míra, t'ho agrahexo, no per que'm tornessis la vida, sinó perque, al veure que'm sosteníes, m'he sentit ditxós, jo que no sabía encara còm se'n era de ditxós! Y... y... déxamho dir tot, y no t'agraviis; jo'm pensava que venía aquí perque prenguessis els diners que m'has donat a la font, y ara ho conech qu'he vingut per tornarte a veure, y saber ben be qui eres.

La Oriola queda miràntsel estranyada. Pausa.

oriola Y... per qué no'ls vols els diners, si jo te'ls dono de grat? Veyàm!
jaume Perquè... anàntmen hont ara me'n vaig, ja soch rich.
oriola Sí, rich com el grill. Veyàm, qué dus a sobre?
jaume Ets ben bona tu, Oriola!
oriola Veyàm; veyàm la butxaca?
jaume Tant bona, que no hi hà ningú al món que ho siga