Pàgina:La presa de la civtat de Bethvne (1645).djvu/5

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

llurs bens, mobles, y tindran vn any per disposar dels immobles, credits y actions.

VI.

 Quant als que restaran en dita Ciutat a la proprietat, y possessio de tots llurs bens generalment los sera concedida, y podran dells disposar, donar, vendres, permutar, empenyar, aquells com millor los aperexara.

VII.

 Y venint a morir dins, o fora la dita Ciutat sens auer fet testamen, o altra qualseuol disposicio en tal cas llurs bens peruindran a llurs hereters, o be a llurs proxims parents.

VIII.

 Que los dits Burgesos, y abitans de dita Ciutat, gouern, y districte sien exempts de la gauella de sal, y quant a las altras imposicions seran tractats com los Burgesos, y habitans de la Ciutat de Arras.

VIIII.

 Quant als bens mobles, bestiars dels paysans, y altras absens entrats en guarda dins dita Ciutat nels fera fet algun mal, sols ells tornen per a aportarsen dins los dies tres mesos lo que poran tambe fer los que hi son presentament refugits, y tancats, y los marines portarsen llurs bateus que son en la ribera prop de aquesta Ciutat.

X.

 Que los prebost, Cantor, Canonjes, y Capitol de sant Bartomeu y tan be totas altres persones indiferentment tant Eclesiasticas com religioses ab llurs subdits, beneficiats regulars, o seculars Colegis dels Reuerens Pares Iesuistes Conuents de Recolets Caputxins, y los de las monjas, hospitals, y totes altres persones, de qualseuol estat, condicio, dignitat, y qualitats, orde, o functio, que sien, y estaran, y seran mantinguts en la possessio pacifica de llurs estats, drets, rendas, emoluments, dignitats, priuilegis, franquezes, llibertats, exempsions, senyories, jurisdiccions, colacions de prebendes, beneficis, oficis, foncions, administracio de qualseuol vsos, sens exceptio, y com ells ne han tots en lo passat y fins al present vsat, tingut, y possehit, sens que a ningu sie fet obstacle, dany, ni empediment en ells, y sera prouehit a las Prelaturas de las Abadias, Dignitats, y Canongies en la manera acostumada.

XI.

 Que tots los priuilegis tant generals, com particulars, dels quals