Pàgina:La presa de la civtat de Bethvne (1645).djvu/6

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

gozan la dita Ciutat, y gouern, Burgesos, y habitants los seran de punt en punt mantinguts, y guardats, y gozaran en lo esdeuenidor conforme han fet en lo passat.

XII.

 Que totas personas indiferentment de qualseuol qualitat, o condicio que sien, oficial del Rey Catholic, Assassor, Magistrat de la dita Ciutat, llurs oficials del dit gouernament seran conseruats en llurs estats, y oficis ab los mateixos salaris, drets, y emoluments, priuilegis, y exempcions dels quals han sempre gozar, y gozaran al present, exceptats los oficials del gouernament de Arras creats en Bethune.

XIII.

 Que los Cossos, y comunitats dels menestrals, y confrarias de la dita ciutat seran conseruats en llurs antichs priuilegis.

XIV.

 Que totas las rendas y deures contractades, tant antes, com durant lo siti, sols lo nom de la Magestat Catholica seran pagades de sos patrimonis de la dita Ciutat, sens que aquells qui hi han entretingut ne sien en manera alguna enquirits.

XV.

 Que los receptors de dit Rey dels estats, y Tresorers de la dita Ciutat no podran ser inquietats ni inquirits per los dines de llurs administracions, ni llurs comptes subjectes a ningunas reuistas, tant per los oficials de sa Magestat, com per los Deputats ordinaris, y Magistrats de la Ciutat, ni tampoch los comptes dels Receptors particulars dels bens pertanyents a la Comunitat y hospitals de la dita Ciutat, y lo Receptor dels dits estats restara indemne de las obligacions que ell ha prestadas en nom priuat, del qual los Estats se son aprofitats: y la resta de la qual es pagador per son compte de las imposicions dels Estats sera compensada, ab lo que ell podra ser cobrador del compte de centens, com tambe li sera fet bo lo que per la rigor de la guerra ell no ha pogut rebre dels arrendadors deutors.

XVI.

 Que tots los bens de la dita Ciutat, Cossos, y Comunitats, y Hospitals seran regits, y administrats, y los comptes donats en la manera acostumada.

XVII.

 Que tots los Burgesos, naturals, y habitants de la dita Ciutat, se-