Pàgina:La presa de la civtat de Bethvne (1645).djvu/7

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

ran [il·legible]ats en llurs bens, en cas que ells fossen estats confiscats durant, y per causa de la guerra, com tambe los paysans ab llurs familias, bestiars, y ahinas de cultiuar podran tornar en llurs casas pera conroar, y traficar, sens poder esser pillats, ni molestats, o altrament inquietats en llurs bens, mobles, bestiars, grans, despullas, y hauers llurs.

XVIII.

 Que tots los pastors dels vilatges vehins, y del districte de dit gouernament podran tornar llibrement en llurs casas pera ferhi llurs functions pastorals, sens poder ser pillats, y molestats, com de sobre es dit.

XIX.

 Que totes les rendes y deutes deguts per los senyors particulars o altres, ab hypothecha, o sensa, sobre qualseuol bens seran conseruadas en llur forsa, y virtut, com tambe tots altres deutes de Burgesos, y Mercaders.

XX.

 Que tots los Estats que son estats concedits, o enfeudats per sa Magestat Catolica, y altres Princeps, restaran als proprietaris, pagant lo lluisme en cas de mort, y los drets senyorials en cas de venda, conforme està contingut en les lletres de enfeudatio.

XXI.

 Que la taula del cambi, o prestich de diners, anells, joyes, pedreries en ella depositats, y empenyats, y los del mestre, y oficials dela dita taula seran posats en la protectio del Rey, y mantinguts ab los priuilegis, y prerrogatiuas a ells concedides per llurs institucions, y per apres, sens ninguna innouacio, tant en orde a llurs persones, y tendes, com altrament, y senyaladament en la exempcio de allotjar gent de Cort, y de guerra, y sera la dita taula mantinguda sens ninguna intermissio.

XXII.

 Que tots los papers, titols, y actes concernents la dita Ciutat, y gouern restara en llur integro.

XXIII.

 Que los bens dels Ecclesiastichs, Nobles, habitants, refugits, y exclosos, de qualseuol condicio que ells sien, los quals exiran de dita plaça, no podran ser visitats en ninguna manera, y los seran donats saluos conductes, tant de cos, com de bens, fins a Lisle, o Aire, a llur electio pera portatsen tot lo que ells voldran, exceptat las