Pàgina:La punyalada (1904).djvu/66

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

no podía durar gayre. Encara, axís y tot, tirarem bon temps, degut als esforsos que, pera lligar caps, feyam en Pep y jo; però a la fi's disolgué per un cop de geni d'en Rafel, que no era pas home pera agemolirse a les impertinencies d'aquell, y encara que m'oferí la seva companyía, vaig renunciarla, enamorat cada día més de la vida quieta y dels petits guanys de la terra, màxime quan ab les ganancies arramassades havía pogut tapar els principals esboranchs de casa.
 Allavors l'Ibo comensà a treballar per son compte en el mateix negoci del frau, y ab ganancies més ò menos ficticies, a rumbejar, entregantse descaradament a la vida llicenciosa. Se feu un mal nom, mes com esmersava diners, era de bon regent, prou llest de llengua y disposava de la forsa bruta, se feya respectar per tothom, y fins era ben escoltat per les mosses, que no escarmentan may en pell agena, y axò que'l poble li tragué aviat per motiu l'Esparver, perque axís que ullava una pessa de cassa ben apetitosa, no parava de ferli l'aleta fins a tenirla.