Pàgina:Les obres del valeros y extrenu caualler uigil y elegantissim poeta Ausiàs March (1546-1547).djvu/232

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Tot quant yo pens / me porta passions
e sens pensar / poch delit s'aconsech
menys que d'un bou / lo meu delit conech
puix mentr'el prench / lom'trobe en passions
car tant com he / plahent e de mon punt
d'aquell delit / una dolor men ue
pensant quen tal ab altre lla uengue
e quei vendra / si no li so adjunt

ODeu perque / justat es en un munt
tan gran uoler ab auorriment tant
yo auorreixch / la quem trobe amant
din en mi uiu / qui uolgra fos difunt
ara ueig clar / lo natural contrast
quen l'hom esta / per s'anima e cos
hu fastig pren / del assaborit mos
quel altre sent / per dolçe agre tast

Axi con cell / de gran follia bast
qui uol fer or21 / de coure o de plom
los amadors / en aquest punt tot som
que uolem seny / hon tot seny es degast