Pàgina:Les plantes cultivades. Cereals (2008).djvu/499

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Eurigaster maurus, 196
evolució del rendiment, vegi's estadístiques
evolució de la producció, vegi's estadístiques
evolució de la superfíce cultivada, vegi's estadístiques
evolució de preus
 blat, 201
 tractorista, 201
 pa, 201

Fanguejar, 343, 355
farina, 200, 201
 civada, 263
 ordi, 233
 sègle, 289
farina baixa, 200
farinasses, 372
farinetes, 460
farratge, 21
 blat de moro, 378, 428-429
 civada, 242, 266-269
 mills, 468, 479, 487, 490
 ordi, 204, 238-239
 sègle, 272, 274, 275, 290-294
 sorgo, 432, 436, 437, 462-464
 triticale, 296, 314, 316-317
farro, 422
fecundació, 94, 185, 216, 255, 284, 305, 335, 384, 390, 449
fecundació anemòfila, 284, 384
feed, 424
femada, 130
fenc, 268, 269, 490
feromones, ús de, 359
fillol, 67, 68, 69, 70, 84
 arròs, 327
 blat dur, 191
 blat tou, 179
 mill, 483
 ordi, 208
 panís negre, 473
 sègle, 278
 sorgo, 442
 triticale, 298, 299
filloleig, fase de, 84, 85, 86, 333
floració o antesi, 94
 arròs, 335
 blat, 185
 blat de moro, 384
 ordi, 217
 panís negre, 477
 sègle, 272, 284
 sorgo, 448, 449
 triticale, 305
formació del gra, vegi's període de formació i
maduració del gra
França
 blat de moro, 60
 cereals d'hivern, 40
 sorgo, 435
fulla, 70, 72
 arròs, 328
 blat dur, 190
 civada, 249
 mill, 482
 ordi, 209
 sègle, 279
 triticale, 299
fulla bandera, 71, 92
 arròs, 329
 blat, 92, 181
 ordi, 211
 triticale, 301

Gàbies per assecar el blat de moro, 416
Galícia
 blat de moro, 58
 pa de sègle, 289
garbes d'arròs, 364, 365
Garrotxa (blat de moro), 54, 400, 401
gelada tardana, efecte, 99
gen brown mid rib, 455
germen o embrió, 183, 385
germinació, 80, 81, 332, 386
germinació en espiga, 309
glumel·les, 76, 78, 182, 251, 281
glumes, 76, 182, 193, 212, 252, 281, 331
gluten feed, 424
gluten meal, 424
gra, 20, 78
 arròs, 320, 323, 331, 372-374
 blat, 172, 174-177, 183, 290, 292
 blat de moro, 378, 380, 381, 385, 422, 423
 civada, 242, 245, 253, 263, 264