Pàgina:Les plantes cultivades. Cereals (2008).djvu/501

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


no-cultiu, vegi's treball del sòl
Noguera (cereals d'hivern), 30

Oli de blat de moro, 424
ompliment del gra, vegi's període de formació i maduració del gra
ordi, 203-239
 de dos rengles, 206, 212-215, 218, 220-222
 de primavera, 226
 de sis rengles, 206, 212-215, 219, 223
Oryza glaberrima, 323
Oryza sativa, 323
Oryza sativa subsp. indica, 323
Oryza sativa subsp. japonica, 323
Osona
 cereals d'hivern, 33
 mill, 436, 485
Ostrinia nubialis, 410

Pa de blat, 174, 201
pa de sègle, 289
pa de triticale, 315
pa fermentat, 460
pa no fermentat, 460
PAC (Política Agrària Comuna), 35, 198, 199
palla, 20, 162-169
 blat, 170
 blat de moro, 413, 417-421
 civada, 242
 ordi, 204
 sègle, 272, 279, 287
 triticale, 296
 cremar-la, 169, 419
 enterrar-la, 420, 421
 picar-la, 413
Pallars (sègle), 275
pallera, 166
pals (enmig dels camps), 105
panícula, 76, 77
 arròs, 323, 324, 330
 blat de moro, 384
 civada, 76
 mill, 484
 panís, 489
 sorgo, 443, 444
 compacta, 444
 composta, 487
 laxa, 444, 450
Panicum miliaceum, 470
Panicum sumatrense, 470
panís negre, 73, 470, 471-480
panissola, 353
panotxa, 385, 390-391
Paspalum scrobiculatum, 470
past del Sudan, 438, 439, 462, 463
pastes, 174
pastura, 21, 238, 239, 290-292, 317, 462-463, 479
 del rostoll, 108, 170
 durant l'hivern, 238, 239
pedregada, 153
peduncle (de l'espiga), 302
pèls (del blat de moro), 384, 390
pellarofes o pellofes, 390
pellofa o clofolla, 331, 372
pellofes, 390
Pennicillaria spicata, 471
Pennisetum americanum, 471
Pennisetum glaucum, 470, 471
Pennisetum typhoides, 471
període de formació i maduració del gra, 94, 95
 arròs, 336-337
 blat, 185-189, 194-195
 blat de moro, 390-394
 civada, 256-257
 ordi, 218-223
 sègle, 285-287
 sorgo, 450-451
 triticale, 306-309
període reproductiu, 88-93
 arròs, 334-335
 blat de moro, 388-389
 civada, 254-255
 panís negre, 476
 sorgo, 448-449
període vegetatiu, 80-87
 arròs, 332-333
 blat de moro, 386-387
 sègle, 282
 sorgo, 446-447
pes de 1.000 grans, 99, 215, 303
pes específic, 215, 303
pinsos, 20, 232-233, 264-265, 422
Piricularia oryzae, 360
plagues dels cereals, 152, 196-197, 230, 358, 359, 403, 410