Pàgina:Les plantes cultivades. Cereals (2008).djvu/503

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


 equips mòbils, 57, 407
 pivot, 404, 408
sitges, 156, 157, 160, 161
Solsonès (cereals d'hivern), 32
Sorghum bicolor subsp bicolor, 438
sorgo, 431-465
 blanc, 460, 461
 d'escombres, 439
 farratger, 439
 herbaci, 439
 fibrós, 465
 sucrós o dolç, 465
Sud-est d'Àsia (consum d'arròs), 375
superfície cultivada, vegi's estadístiques

Tetraploide (espècie), 174, 176, 244
Tierra de Campos, 36, 196
tija, 69, 72, 73
 arròs, 327
 civada, 249
 sègle, 279, 280
tines de remull, 235
tractament de la palla amb amoníac, 163
tractament de la llavor, 121, 403
tramlínies, 151
transformació industrial, 20
 blat de moro, 378, 424, 425
 ordi, 204, 234-237
trasplantar (arròs), 347
treball del sòl, 109-119
 no-cultiu, 119
 sistema convencional, 109-115
 tècniques simplificades, 116, 117, 118,
trencats, vegi's arròs
triticale, 295-317
 complet, 310
 hexaploide, 297, 310
 primari, 310
 secundari, 310
 substituït, 310
Triticum aestivum, 174
Triticum aestivum L aestivum, 174
Triticum estivum var. spelta, 177
Triticum monococcum, 173, 174
Triticum turgidum subsp. dicoccum, 176
Triticum turgidum var durum, 174

Urgell (cereal d'hivern), 29

València (arròs), 46
vall del Danubi (blat de moro), 62-63
Vallès Oriental (sorgo), 437
varietats o cultivars, 95
 arròs, 324
 blat, 183
 blat de moro, 397-399
 civada, 247, 263
 ordi, 215
 sorgo, 439
 triticale, 310, 311
 autotetraploides, 277
 de primavera, 178, 304, 311, 317
 d'hivern, 178, 282, 311, 317
 resistents a l'atac de fongs, 148, 149
 sintètiques, 284
 transgèniques, 410
Vercelli (arròs), 48
Vietnam (arròs), 51, 366-367
vitrositat, 195, 202

Xina
 arròs, 50, 365, 366
 panís, 487
xinxes del blat, 152, 196, 199
X Triticosecale, 297

Zea mays, 297
Zea mays amylacea, 380
Zea mays everta, 380
Zea mays indentata, 380
Zea mays indurata, 380
Zea mays saccharata, 380
Zea mays tunicata, 380
Zizania palustris, 374
zuro (blat de moro), 385