Pàgina:Libre apellat Felix de les marauelles del mon - Vol. II (1904).djvu/129

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no ha estat revisada encara.


dp: lbs maraueu.es. 120 jor pobrefa dc Ics riquefes corporals, les quals fon diners, vinyes, camps, alberchs, caftells, viles e ciutats, c axi de les altres cofes; car hon pus la anima membra e enten e ama Deu, e fes obres, e fes virtuts, e la celeílial vida, daytant plus fc lunya dc membrar, entendre e amar les corporals riquefes, per lo qual lunyament es pobrefa corporal diuerfa e contraria a la pobrefa fperital que los homens peccadors han en ço que poch membren, entenen e amen les fperitals riquefes. Senyer, dix Felix, pus que la riquefa fperital es pus noble que la corporal ¿per que es mes amada corporal riquefa que fperital? car gran marauella es que ço que val menys fia mes amat que ço que val mes. Fill, dix lo hermita, .j. hom atroba .ij. diners; la .j. era de lauto e laltre era de argent. Aquell hom fe cuyda * que lo diner de argent fos de plom, e que lo diner de lauto fos de aur; e ama mes lo diner de lauto que ceyl dc argents. Senyer, dix Felix, gran marauella me do dels homens qui fon richs dc les riquefes temporals, per que hon 3 mes ne han, mes ne defijen hauer; ne per que fon pus pobres hon mes Ics amen. Fill, .j. hom amaua molt fortment diners. Aquell hauia .M. folds, e tant amaua aquells .M. folds, que volia que multiplicaífen, e defija que foffen .ij. milia, e en axi tro quen hac C. milia. Ε car aquell amaua tota hora multiplicació dels diners, per aço 1 Cuydas.—1 Del argent.—3 Com.