Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/18

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


alcuna cosa daquelles que en lo lati son trobades. E tramet vos, madona, aquesta letra especialment per ço que aquells que legiran aquest libret sapien que la obra era en lati, e es encara: lo qual libret en lati, madona, sapiats que fo feyt e trames per .j. monge dorde a .j. abat, e es ben dictat e ben clasulat, segons que per aquell sapar. E uos, madona, daço que hi trobarets prenetne ço que trobarets ques sie profit a la vostra anima, e si negunes coses uos plaen madona, manat. Data en Tarraga, kalendes de gener en lan de nostre Senyor .M.ccc. e xx.

LO PORGATORI DE SANT PATRICI

Introducció.  Al molt desiyat pare en Jhesu Christ, Ricart, abat del monestir de Sartis, frare Vgo, molt menor de tots los monges del monestir de Saltercia, do [d]obediencia, la qual fill deu a pare[r], ab continua salut. Manest, honrador pare, a mi que a uos degues trametre per escrit tot ço que en vostra presencia digui que auia hoyt del fet de porgatori: la qual cosa jo tant volenteros complire, quant mes per los manaments de la vostra paternitat ab mayor instància a la dita cosa a dir so couidat. Hon, ja sie co que desig que daquesta obra vinge per mi a molts profit, enperestes sinó fos a mi manat fer aytals coses, no foren *[f. 13] gosades per mi ésser començades; confes emperò que anch nuyl temps no legi ne hoy neguna cosa per que en temor ho en amor de Deu mes profitas que en aquesta. E per tal car Sent Gregori, en lo seu libre que es appellat Dialogo diu que moltes daquestes coses son posa-