Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/205

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

diabla. De las quals cosas, jatssia asso que men sia confessat a la sancta Trinitat, non he feta satisfaccio en ma vida, e per tal are lo Saluador meu, segons quem ha reportat e dit lo meu angel, ha dispost que les missas de Trinitat que per mi son celebrades deuen ajudar mes que les altres missas; e per tal com yo souen he peccat contra la benignitat del Sanct Spirit, volent hauer dels bens del mon mes que la benignitat del Sanct Spirit nom ha volgut donar, per tal are, per satisfer al Sanct Spirit per los meus peccats en aquesta part, valien mes a mi les missas del Sanct Spirit per mi celebrades; e per ço com tu, Prior, en la tua missa, apres de la principal oracio, prenguist la oracio del Sanct Spirit, la qual certament ha mes a mi valgut que totas les altres oracions que has ditas en la tua missa, [e] per ço me alegraue yo mes de aquesta cosa que del restant de aquella missa; lo qual restant *[f. 113 v] es passat a subcidi e ramey de totas animas qui son en purgatori; mas aquella mencio del Sanct Spirit fo a mi special, axi com lo dit restant fo a les altres animas. E, donchs, ver he dit yo e no mentia, quant digui que tu has vuy celebrat del Sanct Spirit. »

 Lo Prior demana per quants homens ho animes pot vn saserdot celebrar, en tal manera que totas egualment participen del effecta de la missa. Respos lespirit, que: « Lo saserdot ensemps en vna vegada pot celebrar per tots los feels christians, vius e deffuncts, e cascun dells ha la missa entegra, car la virtut del sagrament del sagrat cors de Jhesuchrist se esten a tots; car axi com Jhesuchrist qui es Deu e hom, eleuat vna vegada en la