Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/248

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Tordera, digueren que anasen, perque los dos junts y asistiren, y digues a quin lloch y en quin manual era. Y en aso si aplega molta gent del poble; y axi dit Portes prengue lo cami de la casa de dit notari Bonsoms.
 Y quant foren a la porta, digue que pujasen dalt, perque ell encenyaria lo lloch ahont era lo lloch de la escancellacio de dit acte. La muller y parents de dit Bonsoms digueren que en casa noy tenian escriptura alguna [que totes eren en la escrivania]; pero dit Pere Portes respongue: « Lo acte que jo cerco y he menester no es en la *[p. 461] escrivania, sino asi en casa, en la sala, perque dit Bonsoms, notari, me a dit que en aquest lloch lo posá.» Alesores tots se posaren a riure, y li digueren qui o deya, y quant ha, y en quin lloch loy digue. Aleshores dit Portes digue: « A [mi] mo a dit Bonsoms, notari, la vigilia de Sant Bartomeu mes prob pasat, y mo digue en lo infern, ahont ell esta, y alli trobareu an Sarrell, y Jauma Vila, Roger de Calella, y Mosen Jorda, » Y anomenava molta gent, que los causava terror. Y ohint asso, digueren que: « Aquest home te lo enteniment alterat, dient que Bonsoms, notari, ha tant temps que es mort; molts dels anomenats son morts que ell no era en aquesta vida [vila], y diu que los ha vistos en lo infern y a parlat ab ells. » Tots sen reyan, y alguns, de risa, sen anavan; y los balles y altra gent tambe sen volien anar y dexarlo. Pero Pere Portes replicaba de que pujasen dalt a la casa.
 Los parents y muller de dit Bonsom, notari, perque deya que loy avia dit en lo infern, y que era allá, y per quant en dita casa sabian que noy avia acte ningunt, y per que la gent comprengues que dit Portes era loco y no creguessen lo que deya,