Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/283

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

català de la Visió de Tundal, més extens y complet que'ls altres dos; el qual figura en el present volúm com a Versió A. Sens perjudici d'estudiar després en llur conjunt aquestes tres versions catalanes, dièm quelcòm sobre'ls caràcters qui les distingeixen, començant per donar compte dels manuscrits originals qui les contenen.

§ 10. Els manuscrits de les versions catalanes


 Versió A. Es aquesta versió'l text qui figura sots la rúbrica de La visió del monestir de Clares Valls en el còdiç de l'Escorial hont se troba el Purgatori de Sant Patrici. Pot veure-s, donchs, la descripció del manuscrit qu'hem donada abans (§ 1).
 Versió B. La versió publicada per en Baist procedeix d'un manuscrit català que posseheix la Biblioteca Reyal de Munich, y està allà classificat com a Cod. hisp. 66 (O 219), segons les indicacions que dóna en Baist. El malaguanyat D. Mateu Obrador y Bennassar, qui en 1908 fou comissionat pera estudiar els manuscrits lulians de les biblioteques de Munich y de Milà, ens reporta una brevíssima descripció d'aquest manuscrit qui conté la Versió B del Tundal [1]. Les indicacions numèriques de la classificació del volúm difereixen quelcòm d'en Baist, emperò's tracta sens dubte del meteix còdiç:
 «Ms. 609.-Hisp. 66.
 Cod. chart., s. XV.— 1 14 f. in 4.º Ab inicio scriptura multum evanita.
 Doctrina pueril».
 Fols. 102-1 14: « Visió de Tundal »

 En aquest darrer text hi ha una mutilació, entre'ls fulls 112 y 113, de la qual se dóna compte en el lloch corresponent de la present edició (vegi-s pàgines 90-91); circumstancia qui lleva, per dissort, una gran part del seu valor al manuscrit qui'ns ocupa.

  1. Institut 'Estudis Catalans. Anuari: MCMVII; pàg, 599.