Pàgina:Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII- Bartomeu Simon (1996).djvu/278

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


- APÈNDIX 7 -


[Sense data. Font: AG, llig. 701bis. La següent llista de paraules i expressions que Bartomeu Simon considerava incorrectes -amb llur equivalent extret del Llibre dels secrets de Agricultura, casa Rustica y Pastoril, de fra Miquel Agustí-, fou parcialment publicat, amb algunes variants respecte a la nostra transcripció, dins CARIA 1991, 132-133]


 Senyor y no Segnor
 Les plantes y no las plantas
 Xicas y no patitas
 Los arbres y no lus abras
 Raels y no rayghinas
 Espay y no espassi
 Per ço y no per axiò
 Pateixen y no patexin
 Assessiarà y no atatarà
 Lig-se o se lig y no ligi-sa o sa ligi
 Traure y no treure
 Fruytes y no fruitas
 Servar y no conservar
 Empeltar y no enserir
 Amarch y no margant
 Sols y no sol, o solament
 Ametlla y no mella
 Ametller y no maduler ni meller
 Danyen y no dàgnian
 Hagen y no àgian
 Qualsevol y no qualsasia
 Prengau y no prenghiau
 Clots y no fossos o fossas
 Mosech y no mos
 Del ca y no del cuchu
 Guareix y no cura
 Ayudar y no agiudar
 Ventrell y no ventre o ventra
 Any y no agn
 Fruytes enteres y no fruytas enteras
 Vinyes y no vignas
 Medicines y no medicinas