Pàgina:Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII- Bartomeu Simon (1996).djvu/289

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


CARBONELL 1961: Jordi CARBONELL, Notes sobre els "Principis de la lectura menorquina" de 1804, "Estudis Romànics", VIII (1961), 195-214.
CARBONELL 1967: Jordi CARBONELL, L'obra literària de Joan Ramis i Ramis (Maó 1967) [= Separata de la "Revista de Menorca", primer semestre 1967].
CARBONELL 1968: Jordi CARBONELL, Pròleg, dins Joan RAMIS, Lucrècia (Barcelona 1968), 5-16.
CARBONELL 1971-1972: Jordi CARBONELL, Antoni Febrer i Cardona i el comte d'Aiamans, dues figures de la Il·lustració, "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", XXXIV (1971-1972), 89-146.
CARBONELL 1977: Jordi CARBONELL, La literatura catalana durant el període de transició del segle XVIII al segle XIX, dins "Actes del Quart Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Basilea, 22-27 de març de 1976)", a cura de Germà COLON (Montserrat 1977), 269-313.
CARBONELL 1979: Jordi CARBONELL, Elements d'història social i política de la llengua catalana, "Treballs de sociolingüística", II (1979), 87-102.
CARBONELL 1984a: Jordi CARBONELL, La llengua i la literatura medieval i moderna, dins CARBONELL-MANCONI 1984, 93-98.
CARBONELL 1984b: Jordi CARBONELL, L'ús del català als "Quinque librorum" en algunes diòcesis sardes, "Estudis Universitaris Catalans", XXVI [= "Miscel·lània Aramon i Serra", IV] (1984), 17-40.
CARBONELL-MANCONI 1984: Els catalans a Sardenya, a cura de Jordi CARBONELL i Francesco MANCONI (Barcelona 1984) [Versió italiana: I catalani in Sardegna, a cura di J. CARBONELL e F. MANCONI (Cinisello Balsamo 1984)].
CARIA 1981: Rafael CARIA, "Introduzione", dins TODA 1981, 11-76.
CARIA 1990: Rafael CARIA, Il mondo del Càlic. Studi di toponomastica e lessicografia algherese (Sassari 1990).
CARIA 1991: Rafael CARIA, L'alguerès des d'una perspectiva històrica (segona part), "RdA", II (1991), 119-133.
CARIA 1992: Rafael CARIA, Documents d'història toponímica algueresa: el "Llibre de las lacanas", "RdA", III (1992), 175-230.
CARRUS 1882: Maurizio CARRUS, Sa passione et morte de nostru Signore Jesu Cristu segundu sos battor Evangelistas (Firenze 1882).
CARUTTI 1880: Domenico CARUTTI, Storia della diplomazia della corte di Savoia, IV: 2o periodo: 1730-1773 (Torino 1880).
CARUTTI 1897: Domenico CARUTTI, Storia di Vittorio Amedeo II. Il primo re di Casa Savoja (Torino 1897).